Meine Favoriten
0
vigedo
KNX Sensoren
GIRA 130403 Automatikschalter KNX Komfort 1,10 m System 55 Reinweiß
GIRA 130403 Automatikschalter KNX Komfort 1,10 m System 55 Reinweiß
131,52
5,90€
131.52€/Stk 
vigedo
GIRA 2003100 Tastsensor 2 3fach 24V potentialfrei System 55 Klar Reinweiß
GIRA 2003100 Tastsensor 2 3fach 24V potentialfrei System 55 Klar Reinweiß
57,75
5,90€
57.75€/Stk 
vigedo
GIRA 213303 Wippenset 3fach BSF System 55 Klar Reinweiß
GIRA 213303 Wippenset 3fach BSF System 55 Klar Reinweiß
9,20
5,90€
9.20€/Stk 
vigedo
GIRA 2001100 Tastsensor 2 1fach 24V potentialfrei System 55 Klar Reinweiß
GIRA 2001100 Tastsensor 2 1fach 24V potentialfrei System 55 Klar Reinweiß
37,20
5,90€
37.20€/Stk 
vigedo
GIRA 210403 CO2 FT Sensor KNX EIB System 55 Reinweiß
GIRA 210403 CO2 FT Sensor KNX EIB System 55 Reinweiß
274,46
5,90€
274.46€/Stk 
vigedo
GIRA 210401 CO2 FT Sensor KNX EIB System 55 Cremeweiß
GIRA 210401 CO2 FT Sensor KNX EIB System 55 Cremeweiß
274,46
5,90€
274.46€/Stk 
vigedo
GIRA 210003 KNX Stetigregler System 55 Reinweiß
GIRA 210003 KNX Stetigregler System 55 Reinweiß
247,80
5,90€
247.80€/Stk 
vigedo
GIRA 210427 CO2 FT Sensor KNX EIB System 55 Reinweiß matt
GIRA 210427 CO2 FT Sensor KNX EIB System 55 Reinweiß matt
274,46
5,90€
274.46€/Stk 
vigedo
GIRA 214503 Wippenset 5fach Plus BSF System 55 Klar Reinweiß
GIRA 214503 Wippenset 5fach Plus BSF System 55 Klar Reinweiß
15,31
5,90€
15.31€/Stk 
vigedo
GIRA 213403 Wippenset 4fach BSF System 55 Klar Reinweiß
GIRA 213403 Wippenset 4fach BSF System 55 Klar Reinweiß
10,38
5,90€
10.38€/Stk 
vigedo
GIRA 213328 Wippenset 3fach BSF System 55 Klar Anthrazit
GIRA 213328 Wippenset 3fach BSF System 55 Klar Anthrazit
12,17
5,90€
12.17€/Stk 
vigedo
GIRA 214203 Wippenset 2fach Plus BSF System 55 Klar Reinweiß
GIRA 214203 Wippenset 2fach Plus BSF System 55 Klar Reinweiß
9,20
5,90€
9.20€/Stk 
vigedo
GIRA 213103 Wippenset 1fach BSF System 55 Klar Reinweiß
GIRA 213103 Wippenset 1fach BSF System 55 Klar Reinweiß
5,67
5,90€
5.67€/Stk 
vigedo
GIRA 213603 Wippenset 6fach BSF System 55 Klar Reinweiß
GIRA 213603 Wippenset 6fach BSF System 55 Klar Reinweiß
15,31
5,90€
15.31€/Stk 
vigedo
GIRA 088927 Automatikschalter KNX Standard 2,20 m System 55 Reinweiß matt
GIRA 088927 Automatikschalter KNX Standard 2,20 m System 55 Reinweiß matt
91,99
5,90€
91.99€/Stk 
vigedo
GIRA 088901 Automatikschalter KNX Standard 2,20 m System 55 Cremeweiß
GIRA 088901 Automatikschalter KNX Standard 2,20 m System 55 Cremeweiß
91,99
5,90€
91.99€/Stk 
vigedo
GIRA 088928 Automatikschalter KNX Standard 2,20 m System 55 Anthrazit
GIRA 088928 Automatikschalter KNX Standard 2,20 m System 55 Anthrazit
93,91
5,90€
93.91€/Stk 
vigedo
GIRA 088026 Automatikschalter KNX Standard 1,10 m System 55 Farbe Alu
GIRA 088026 Automatikschalter KNX Standard 1,10 m System 55 Farbe Alu
96,82
5,90€
96.82€/Stk 
vigedo
GIRA 088903 Automatikschalter KNX Standard 2,20 m System 55 Reinweiß
GIRA 088903 Automatikschalter KNX Standard 2,20 m System 55 Reinweiß
91,99
5,90€
91.99€/Stk 
vigedo
GIRA 088926 Automatikschalter KNX Standard 2,20 m System 55 Farbe Alu
GIRA 088926 Automatikschalter KNX Standard 2,20 m System 55 Farbe Alu
96,82
5,90€
96.82€/Stk 
vigedo
GIRA 088027 Automatikschalter KNX Standard 1,10 m System 55 Reinweiß matt
GIRA 088027 Automatikschalter KNX Standard 1,10 m System 55 Reinweiß matt
91,99
5,90€
91.99€/Stk 
vigedo
GIRA 214501 Wippenset 5fach Plus BSF System 55 Klar Cremeweiß
GIRA 214501 Wippenset 5fach Plus BSF System 55 Klar Cremeweiß
15,31
5,90€
15.31€/Stk 
vigedo
GIRA 130501 Automatikschalter KNX Komfort 2,20 m System 55 Cremeweiß
GIRA 130501 Automatikschalter KNX Komfort 2,20 m System 55 Cremeweiß
131,52
5,90€
131.52€/Stk 
vigedo
GIRA 088003 Automatikschalter KNX Standard 1,10 m System 55 Reinweiß
GIRA 088003 Automatikschalter KNX Standard 1,10 m System 55 Reinweiß
91,99
5,90€
91.99€/Stk 
vigedo
GIRA 2134606 Wippenset 4fach System 55 Messing
GIRA 2134606 Wippenset 4fach System 55 Messing
19,81
5,90€
19.81€/Stk 
vigedo
GIRA 213203 Wippenset 2fach BSF System 55 Klar Reinweiß
GIRA 213203 Wippenset 2fach BSF System 55 Klar Reinweiß
8,03
5,90€
8.03€/Stk 
vigedo
GIRA 213201 Wippenset 2fach BSF System 55 Klar Cremeweiß
GIRA 213201 Wippenset 2fach BSF System 55 Klar Cremeweiß
8,03
5,90€
8.03€/Stk 
vigedo
GIRA 214201 Wippenset 2fach Plus BSF System 55 Klar Cremeweiß
GIRA 214201 Wippenset 2fach Plus BSF System 55 Klar Cremeweiß
9,20
5,90€
9.20€/Stk 
vigedo
GIRA 210001 KNX Stetigregler System 55 Cremeweiß
GIRA 210001 KNX Stetigregler System 55 Cremeweiß
247,80
5,90€
247.80€/Stk 
vigedo
GIRA 088001 Automatikschalter KNX Standard 1,10 m System 55 Cremeweiß
GIRA 088001 Automatikschalter KNX Standard 1,10 m System 55 Cremeweiß
91,99
5,90€
91.99€/Stk 
vigedo
GIRA 2145605 Wippenset 5fach Plus System 55 Bronze
GIRA 2145605 Wippenset 5fach Plus System 55 Bronze
27,73
5,90€
27.73€/Stk 
vigedo
GIRA 213401 Wippenset 4fach BSF System 55 Klar Cremeweiß
GIRA 213401 Wippenset 4fach BSF System 55 Klar Cremeweiß
10,38
5,90€
10.38€/Stk 
vigedo
GIRA 2136605 Wippenset 6fach System 55 Bronze
GIRA 2136605 Wippenset 6fach System 55 Bronze
27,73
5,90€
27.73€/Stk 
vigedo
GIRA 213628 Wippenset 6fach BSF System 55 Klar Anthrazit
GIRA 213628 Wippenset 6fach BSF System 55 Klar Anthrazit
18,88
5,90€
18.88€/Stk 
vigedo
GIRA 2132606 Wippenset 2fach System 55 Messing
GIRA 2132606 Wippenset 2fach System 55 Messing
14,87
5,90€
14.87€/Stk 
vigedo
GIRA 213301 Wippenset 3fach BSF System 55 Klar Cremeweiß
GIRA 213301 Wippenset 3fach BSF System 55 Klar Cremeweiß
9,20
5,90€
9.20€/Stk 
vigedo
GIRA 2142609 Wippenset 2fach Plus System 55 Chrom
GIRA 2142609 Wippenset 2fach Plus System 55 Chrom
17,84
5,90€
17.84€/Stk 
vigedo
GIRA 130503 Automatikschalter KNX Komfort 2,20 m System 55 Reinweiß
GIRA 130503 Automatikschalter KNX Komfort 2,20 m System 55 Reinweiß
131,52
5,90€
131.52€/Stk 
vigedo
GIRA 088028 Automatikschalter KNX Standard 1,10 m System 55 Anthrazit
GIRA 088028 Automatikschalter KNX Standard 1,10 m System 55 Anthrazit
93,91
5,90€
93.91€/Stk 
vigedo
GIRA 210027 KNX Stetigregler System 55 Reinweiß matt
GIRA 210027 KNX Stetigregler System 55 Reinweiß matt
247,80
5,90€
247.80€/Stk 
vigedo
GIRA 213326 Wippenset 3fach BSF System 55 Klar Farbe Alu
GIRA 213326 Wippenset 3fach BSF System 55 Klar Farbe Alu
14,38
5,90€
14.38€/Stk 
vigedo
GIRA 214226 Wippenset 2fach Plus BSF System 55 Klar Farbe Alu
GIRA 214226 Wippenset 2fach Plus BSF System 55 Klar Farbe Alu
14,38
5,90€
14.38€/Stk 
vigedo
GIRA 130527 Automatikschalter KNX Komfort 2,20 m System 55 Reinweiß matt
GIRA 130527 Automatikschalter KNX Komfort 2,20 m System 55 Reinweiß matt
131,52
5,90€
131.52€/Stk 
vigedo
GIRA 2133609 Wippenset 3fach System 55 Chrom
GIRA 2133609 Wippenset 3fach System 55 Chrom
17,84
5,90€
17.84€/Stk 
vigedo
GIRA 213126 Wippenset 1fach BSF System 55 Klar Farbe Alu
GIRA 213126 Wippenset 1fach BSF System 55 Klar Farbe Alu
10,85
5,90€
10.85€/Stk 
vigedo
GIRA 210028 KNX Stetigregler System 55 Anthrazit
GIRA 210028 KNX Stetigregler System 55 Anthrazit
249,66
5,90€
249.66€/Stk 
vigedo
GIRA 2134605 Wippenset 4fach System 55 Bronze
GIRA 2134605 Wippenset 4fach System 55 Bronze
19,81
5,90€
19.81€/Stk 
vigedo
GIRA 2131609 Wippenset 1fach System 55 Chrom
GIRA 2131609 Wippenset 1fach System 55 Chrom
10,90
5,90€
10.90€/Stk 
vigedo
GIRA 130427 Automatikschalter KNX Komfort 1,10 m System 55 Reinweiß matt
GIRA 130427 Automatikschalter KNX Komfort 1,10 m System 55 Reinweiß matt
131,52
5,90€
131.52€/Stk 
vigedo
GIRA 2145606 Wippenset 5fach Plus System 55 Messing
GIRA 2145606 Wippenset 5fach Plus System 55 Messing
27,73
5,90€
27.73€/Stk 
vigedo
GIRA 2145609 Wippenset 5fach Plus System 55 Chrom
GIRA 2145609 Wippenset 5fach Plus System 55 Chrom
27,73
5,90€
27.73€/Stk 
vigedo
GIRA 210026 KNX Stetigregler System 55 Farbe Alu
GIRA 210026 KNX Stetigregler System 55 Farbe Alu
252,66
5,90€
252.66€/Stk 
vigedo
GIRA 214528 Wippenset 5fach Plus BSF System 55 Klar Anthrazit
GIRA 214528 Wippenset 5fach Plus BSF System 55 Klar Anthrazit
22,96
5,90€
22.96€/Stk 
vigedo
GIRA 210426 CO2 FT Sensor KNX EIB System 55 Farbe Alu
GIRA 210426 CO2 FT Sensor KNX EIB System 55 Farbe Alu
278,77
5,90€
278.77€/Stk 
vigedo
GIRA 2131605 Wippenset 1fach System 55 Bronze
GIRA 2131605 Wippenset 1fach System 55 Bronze
10,90
5,90€
10.90€/Stk 
vigedo
GIRA 213601 Wippenset 6fach BSF System 55 Klar Cremeweiß
GIRA 213601 Wippenset 6fach BSF System 55 Klar Cremeweiß
15,31
5,90€
15.31€/Stk 
vigedo
GIRA 213626 Wippenset 6fach BSF System 55 Klar Farbe Alu
GIRA 213626 Wippenset 6fach BSF System 55 Klar Farbe Alu
22,96
5,90€
22.96€/Stk 
vigedo
GIRA 130526 Automatikschalter KNX Komfort 2,20 m System 55 Farbe Alu
GIRA 130526 Automatikschalter KNX Komfort 2,20 m System 55 Farbe Alu
136,27
5,90€
136.27€/Stk 
vigedo
GIRA 2136606 Wippenset 6fach System 55 Messing
GIRA 2136606 Wippenset 6fach System 55 Messing
27,73
5,90€
27.73€/Stk 
vigedo
GIRA 2142605 Wippenset 2fach Plus System 55 Bronze
GIRA 2142605 Wippenset 2fach Plus System 55 Bronze
17,84
5,90€
17.84€/Stk 
vigedo
GIRA 2134608 Wippenset 4fach, beschriftbar System 55 Messing
GIRA 2134608 Wippenset 4fach, beschriftbar System 55 Messing
57,51
5,90€
57.51€/Stk 
vigedo
GIRA 214228 Wippenset 2fach Plus BSF System 55 Klar Anthrazit
GIRA 214228 Wippenset 2fach Plus BSF System 55 Klar Anthrazit
12,17
5,90€
12.17€/Stk 
vigedo
GIRA 130528 Automatikschalter KNX Komfort 2,20 m System 55 Anthrazit
GIRA 130528 Automatikschalter KNX Komfort 2,20 m System 55 Anthrazit
133,38
5,90€
133.38€/Stk 
vigedo
GIRA 2132605 Wippenset 2fach System 55 Bronze
GIRA 2132605 Wippenset 2fach System 55 Bronze
14,87
5,90€
14.87€/Stk 
vigedo
GIRA 213101 Wippenset 1fach BSF System 55 Klar Cremeweiß
GIRA 213101 Wippenset 1fach BSF System 55 Klar Cremeweiß
5,67
5,90€
5.67€/Stk 
vigedo
GIRA 213428 Wippenset 4fach BSF System 55 Klar Anthrazit
GIRA 213428 Wippenset 4fach BSF System 55 Klar Anthrazit
12,81
5,90€
12.81€/Stk 
vigedo
GIRA 2131606 Wippenset 1fach System 55 Messing
GIRA 2131606 Wippenset 1fach System 55 Messing
10,90
5,90€
10.90€/Stk 
vigedo
GIRA 2142606 Wippenset 2fach Plus System 55 Messing
GIRA 2142606 Wippenset 2fach Plus System 55 Messing
17,84
5,90€
17.84€/Stk 
vigedo
GIRA 2134609 Wippenset 4fach System 55 Chrom
GIRA 2134609 Wippenset 4fach System 55 Chrom
19,81
5,90€
19.81€/Stk 
vigedo
GIRA 210428 CO2 FT Sensor KNX EIB System 55 Anthrazit
GIRA 210428 CO2 FT Sensor KNX EIB System 55 Anthrazit
276,43
5,90€
276.43€/Stk 
vigedo
GIRA 2132609 Wippenset 2fach System 55 Chrom
GIRA 2132609 Wippenset 2fach System 55 Chrom
14,87
5,90€
14.87€/Stk 
vigedo
GIRA 2133605 Wippenset 3fach System 55 Bronze
GIRA 2133605 Wippenset 3fach System 55 Bronze
17,84
5,90€
17.84€/Stk 
vigedo
GIRA 2134607 Wippenset 4fach, beschriftbar System 55 Bronze
GIRA 2134607 Wippenset 4fach, beschriftbar System 55 Bronze
57,51
5,90€
57.51€/Stk 
vigedo
GIRA 2145608 Wippenset 5f Plus beschriftb. System 55 Messing
GIRA 2145608 Wippenset 5f Plus beschriftb. System 55 Messing
76,67
5,90€
76.67€/Stk 
vigedo
GIRA 213426 Wippenset 4fach BSF System 55 Klar Farbe Alu
GIRA 213426 Wippenset 4fach BSF System 55 Klar Farbe Alu
15,55
5,90€
15.55€/Stk 
vigedo
GIRA 213128 Wippenset 1fach BSF System 55 Klar Anthrazit
GIRA 213128 Wippenset 1fach BSF System 55 Klar Anthrazit
8,10
5,90€
8.10€/Stk 
vigedo
GIRA 130401 Automatikschalter KNX Komfort 1,10 m System 55 Cremeweiß
GIRA 130401 Automatikschalter KNX Komfort 1,10 m System 55 Cremeweiß
131,52
5,90€
131.52€/Stk 
vigedo
GIRA 214526 Wippenset 5fach Plus BSF System 55 Klar Farbe Alu
GIRA 214526 Wippenset 5fach Plus BSF System 55 Klar Farbe Alu
28,57
5,90€
28.57€/Stk 
vigedo
GIRA 213226 Wippenset 2fach BSF System 55 Klar Farbe Alu
GIRA 213226 Wippenset 2fach BSF System 55 Klar Farbe Alu
13,19
5,90€
13.19€/Stk 
vigedo
GIRA 2136609 Wippenset 6fach System 55 Chrom
GIRA 2136609 Wippenset 6fach System 55 Chrom
27,73
5,90€
27.73€/Stk 
vigedo
GIRA 2133606 Wippenset 3fach System 55 Messing
GIRA 2133606 Wippenset 3fach System 55 Messing
17,84
5,90€
17.84€/Stk 
vigedo
GIRA 2145610 Wippenset 5f Plus beschriftb. System 55 Chrom
GIRA 2145610 Wippenset 5f Plus beschriftb. System 55 Chrom
76,67
5,90€
76.67€/Stk 
vigedo
GIRA 2134610 Wippenset 4fach, beschriftbar System 55 Chrom
GIRA 2134610 Wippenset 4fach, beschriftbar System 55 Chrom
57,51
5,90€
57.51€/Stk 
vigedo
GIRA 213228 Wippenset 2fach BSF System 55 Klar Anthrazit
GIRA 213228 Wippenset 2fach BSF System 55 Klar Anthrazit
10,45
5,90€
10.45€/Stk 
vigedo
1 bis 84 (von 84 insgesamt)
1
Alle Preise in Euro und inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
Angegebene Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Neuheiten
PUR-Anschlussleitungen orange H05BQ-F 3G1 mm² orange, (5m) SCHUKO-Stecker gerade
PUR-Anschlussleitungen orange H05BQ-F 3G1 mm...
PROTEC.class PPES C60 Profi-Elek.-Seitenschneider o.Außenfase
PROTEC.class PPES C60 Profi-Elek.-Seitenschne...
PROTEC.class PASD4 Abzweig-Schalterdose 63mm 4Loch
PROTEC.class PASD4 Abzweig-Schalterdose 63mm ...
J-YY 2X2X0,6 Bd grau Ring 250 m Fernmelde-Innenkabel ohne Schirm
J-YY 2X2X0,6 Bd grau Ring 250 m Fernmelde-Inn...
Mantelleitung PVC grau NYM-J 5X2,5 Ring 50 Meter
Mantelleitung PVC grau NYM-J 5X2,5 Ring 50 Me...
GIRA 018303 SCHUKO Steckdose SK KS System 55 Reinweiß
GIRA 018303 SCHUKO Steckdose SK KS System 55 ...
PHOENIX D-ST 10 Deckel
PHOENIX D-ST 10 Deckel...
FRÄNKISCHE FFKSS-SW 9 Schwerer Kunststoff-Spiralschlauch flexibel grau
FRÄNKISCHE FFKSS-SW 9 Schwerer Kunststoff-Sp...
FRÄNKISCHE FFKSS-SW 7 Schwerer Kunststoff-Spiralschlauch flexibel grau
FRÄNKISCHE FFKSS-SW 7 Schwerer Kunststoff-Sp...
8 SEASONS DESIGN 32389 (LED) Shining Tree rund100 cm 15 Farben inkl. Fernbedienung, dimmbar
8 SEASONS DESIGN 32389 (LED) Shining Tree run...
8 SEASONS DESIGN 32458 Shining Heart Micro  S  12cm
8 SEASONS DESIGN 32458 Shining Heart Micro "S...
OSRAM 6131 Schaftkerze E10 15V 3W
OSRAM 6131 Schaftkerze E10 15V 3W...
PUR-Spiralkabel H05BQ-F 2x0,75 mm² orange, (WL=Wendellänge 300 mm)
PUR-Spiralkabel H05BQ-F 2x0,75 mm² orange, (...
SIEMENS 5TC8904 Abdeckpl.für Dimmer m. Drehknopf 65x65mm
SIEMENS 5TC8904 Abdeckpl.für Dimmer m. Drehk...
OSRAM 64544APRO57W230VE27 Halogenlampe 57W E27
OSRAM 64544APRO57W230VE27 Halogenlampe 57W E2...
PROTEC.class PSK 225 Steckklemme grau 2 x 1,0 - 2,5mm²
PROTEC.class PSK 225 Steckklemme grau 2 x 1,0...
IC Isolierschlauch 4 mm transparent aus PVC
IC Isolierschlauch 4 mm transparent aus PVC...
IC Isolierschlauch 3 mm transparent aus PVC
IC Isolierschlauch 3 mm transparent aus PVC...
ANIOWATCH  ANIO 3  Farbe: grün WLAN Touch
ANIOWATCH "ANIO 3" Farbe: grün WLAN Touch...
ANIOWATCH  ANIO 3  Farbe: blau WLAN Touch
ANIOWATCH "ANIO 3" Farbe: blau WLAN Touch...
© 2013 - 2017 lenando ® | kauf online
nach oben